Plonk kanıt sistemi, Sıfır Bilgide Yeni Bir Kavram

Estimated read time 4 min read

Plonk kanıt sistemi, çeşitli kriptografik uygulamalarda gizlilik ve güvenliği sağlamaya yönelik güçlü bir araçtır.

Plonk kanıt sistemi, çeşitli kriptografik uygulamalar için verimli ve güvenli kanıt sağlamak üzere tasarlanmış bir zk-SNARK (sıfır bilgi – kısa ve etkileşimli olmayan bilgi argümanı) kanıt sistemidir.

Plonk, “Permütasyon Tabanlı, Doğrusal, Aşırı Taahhütlü, Etkileşimsiz ve Bilgi” anlamına gelen kelimelerin ingilizce baş harflerinden meydana gelir. Büyük miktarda veri içeren hesaplamaların etkili bir şekilde doğrulanmasına izin veren permütasyon argümanlarının kullanımına dayanmaktadır.

Plonk geçirmez sistemin birkaç temel özelliği vardır:

Kısa ve öz olma: Plonk kanıtları son derece kompakttır, yani hızlı bir şekilde ve minimum hesaplama kaynağıyla doğrulanabilirler.

Ölçeklenebilirlik: Plonk, büyük ölçekli hesaplamaları yönetecek şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu blockchain ve gizliliği koruyan protokoller gibi uygulamalar için uygun hale getirir.

Güvenlik: Plonk, kanıtların sahte veya tahrif edilmemesini sağlayarak güçlü güvenlik garantileri sağlar.

Verimlilik: Plonk, hem kanıt oluşturma hem de doğrulama süresi açısından verimlilik için optimize edilmiştir.

Plonk kanıt sistemi, gizliliği koruyan akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri ve blockchain ölçeklenebilirlik çözümleri dahil olmak üzere çeşitli proje ve uygulamalarda kullanıldı.

Genel olarak Plonk kanıt sistemi, çeşitli kriptografik uygulamalarda gizlilik ve güvenliği sağlamaya yönelik güçlü bir araçtır ve verimlilik ile sağlamlık arasında bir denge sunar.

Plonk Kanıt Sistemi

Bunu meşhur iki arkadaşımızı ele alarak bir örnekle açıklayalım:

Gerçek numarayı birbirlerine açıklamadan gizli bir numarayı bildiklerini kanıtlamak isteyen Alice ve Bob adında iki tarafımız var. Bunu başarmak için Plonk kanıt sistemini kullanabilirler.

Kurulum: Alice ve Bob, kriptografik parametreler ve rastgele bir permütasyon içeren ortak bir referans dizisi üzerinde anlaşırlar. Bu, her iki tarafın da aynı kurulumu kullanmasını sağlar.

Taahhüt: Alice ve Bob’un her biri bir taahhüt işlemi gerçekleştirerek gizli numaralarına taahhütte bulunurlar. Bu, rastgele permütasyonun gizli sayılarına uygulanmasını ve bir taahhüt değeri oluşturulmasını içerir.

Kanıtlama: Alice, gizli numarasının Bob’un gizli numarasından büyük olduğunu kanıtlamak istiyor. Kendisinin taahhüt ettiği değer ve Bob’un taahhüt ettiği değer üzerinde bir dizi matematiksel işlem gerçekleştirerek bir kanıt üretir. Bu işlemler toplama, çarpma ve permütasyon işlemlerini içerir.

Doğrulama: Bob, Alice’ten kanıtı alır ve geçerliliğini doğrular. Bunu, kanıtın doğru şekilde oluşturulduğunu ve Alice tarafından gerçekleştirilen matematiksel işlemlerin üzerinde anlaşılan kurallarla tutarlı olup olmadığını kontrol ederek yapar.

Sıfır Bilgi Özelliği: Plonk kanıt sistemi, kanıtın sıfır bilgi olmasını sağlar; bu, Bob’un Alice’in gizli numarası hakkında kendisininkinden büyük olduğu gerçeği dışında hiçbir şey öğrenmediği anlamına gelir. Kanıt, gerçek değeri ortaya çıkarmak için kullanılabilecek herhangi bir ek bilgiyi ortaya çıkarmaz.

Alice ve Bob, Plonk kanıt sistemini kullanarak, herhangi bir hassas bilgiyi açıklamadan gizli numaralar hakkındaki bilgilerini kanıtlayabilirler. Bu, kimlik doğrulama protokolleri, finansal işlemler veya merkezi olmayan bir ağda veri paylaşımı gibi gizliliğin ve güvenliğin önemli olduğu çeşitli senaryolara uygulanabilir.