Danksharding; Ethereum Ölçeklemesinde Bir Sonraki Büyük Adım

Estimated read time 7 min read

Yeni bir parçalama çözümü olan Danksharding, büyük hacimli işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilme yeteneği üzerine umut verici bir yaklaşım olarak ortaya çıktı.

Önde gelen merkeziyetsiz blockchain platformu olan Ethereum, kullanıcılarının artan taleplerini karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir. Ethereum’un karşılaştığı en önemli zorluklardan biri ölçeklenebilirlik, yani büyük hacimli işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilme yeteneğidir. Yeni bir parçalama çözümü olan Danksharding, bu zorluğun üstesinden gelmek için umut verici bir yaklaşım olarak ortaya çıktı.

Geleneksel Parçalama: Kısa Bir Genel Bakış

Parçalama, bir blok zincirini parçalar adı verilen daha küçük, daha yönetilebilir parçalara bölmek için kullanılan bir tekniktir. Bu, ağın işlemleri paralel olarak işlemesine olanak tanıyarak genel verimi artırır ve tıkanıklığı azaltır. Geleneksel parçalamada her parça, ağ verilerinin bir alt kümesinin bakımından sorumludur. Ancak bu yaklaşımın uygulanması ve sürdürülmesi, özellikle büyük veya hızla büyüyen blok zincirleri için karmaşık olabilir.

Danksharding: Veri Odaklı Bir Yaklaşım

Danksharding, tüm durumu parçalar arasında kopyalamak yerine veri dağıtımına odaklanarak parçalamaya farklı bir yaklaşım benimsiyor. Blockchain’in verilerini, parçalar arasında dağıtılan blob adı verilen daha küçük parçalara ayırır. Bu düzenleme, parça yönetiminin karmaşıklığını azaltır ve verimli fikir birliği protokollerine olanak tanır.

Danksharding’in Temel Özellikleri

Danksharding, geleneksel parçalama yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunar:

 • Basitlik: Danksharding’in veri odaklı yaklaşımı, parça yönetimini basitleştirir ve karmaşık fikir birliği protokollerine olan ihtiyacı azaltır.
 • Verimlilik: Danksharding’in blobları paralel olarak işlemesi, verimi önemli ölçüde artırır ve işlem gecikmesini azaltır.
 • Ölçeklenebilirlik: Danksharding, artan işlem hacimlerini karşılamak için daha fazla parça ekleyerek yatay olarak ölçeklenebilir.
 • Modüler: Danksharding’in modüler tasarımı, uygulanmasında ve diğer Ethereum yükseltmeleriyle entegrasyonunda esneklik sağlar.

Ethereum’un Ölçeklenebilirliğine Etkisi

Danksharding’in, Ethereum’un ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artırarak saniyede daha fazla sayıda işlemi gerçekleştirebilmesini sağlaması bekleniyor. Bu, merkezi olmayan uygulamalar (DApp’ler) için yeni olanaklar açacak ve Ethereum’un çeşitli kullanım durumları için daha yaygın olarak benimsenen bir platform haline gelmesinin önünü açacaktır.

Mevcut Gelişme Durumu

Danksharding şu anda Ethereum’un yol haritasının bir parçası olarak geliştirilme aşamasındadır. Ethereum’un geleceğinin temeli olan Eth2 Beacon Chain, parçalama işlevini zaten uygulamaya koydu. Danksharding’i Eth2 ekosistemine entegre etmek için daha fazla geliştirme ve test süreci devam ediyor.

Proto-Danksharding Nedir?

EIP-4844 olarak da anılan Proto-Danksharding, Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlayan yeni bir parçalama çözümü olan Danksharding’in uygulanmasına zemin hazırlayan, önerilen bir Ethereum İyileştirme Teklifidir (EIP). Danksharding’in Ethereum ağına entegrasyonunun temelini oluşturacak ön yapı taşlarının ve temel işlevlerin oluşturulmasına odaklanıyor.

Proto-Danksharding’in Amacı

Şu anda toplamalar, işlem verilerini CALLDATA’da saklıyor; bu pahalıdır çünkü tüm Ethereum düğümleri tarafından işlenir ve sonsuza kadar zincirde kalır. Proto-Danksharding, CALLDATA’yı EVM tarafından erişilemeyen ve sabit bir süre (1-3 ay) sonrasında otomatik olarak silinen veri bloblarıyla değiştirir. Bu, toplamaların verilerini çok daha ucuza gönderebileceği ve tasarrufları daha ucuz işlemler şeklinde son kullanıcılara aktarabileceği anlamına gelir.

Blob’ların toplamaları neden daha ucuz hale getirdiğine dair daha ayrıntılı bir açıklamayı burada bulabilirsiniz:

Azalan Depolama Maliyetleri: Veri blobları CALLDATA’dan çok daha küçüktür, bu da blok zincirinde daha az depolama alanı gerektirdikleri anlamına gelir. Bu, toplama verilerinin depolanmasının genel maliyetini azaltır.
Verimli Veri Doğrulama: Veri blobları, blobun tamamını indirmeye gerek kalmadan kanıtlayıcılar tarafından doğrulanabilir. Bu, veri doğrulama için bant genişliği gereksinimlerini azaltır ve bu da toplamaların verimliliğini daha da artırabilir.
Azaltılmış Düğüm Gereksinimleri: Veri blobları sabit bir sürenin ardından otomatik olarak silindiğinden, tüm Ethereum düğümlerinde süresiz olarak depolanmaları gerekmez. Bu, tam düğümleri çalıştırmak için gereken donanım gereksinimlerini azaltır ve bu da onu daha geniş bir topluluk için daha erişilebilir hale getirir.
Zincir Dışı Veri Depolama Potansiyeli: Veri bloblarının geçici yapısı, toplamaların verileri zincir dışında depolamasına olanak tanıyarak maliyetleri daha da azaltır ve ölçeklenebilirliği artırır.

Danksharding’e Etkisi

Proto-Danksharding’in uygulanması, Danksharding’in genel gelişimi ve dağıtımı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Proto-Danksharding, gerekli temeli sağlayarak Danksharding’in Ethereum ekosistemine daha akıcı bir şekilde entegrasyonunu kolaylaştırır.

 • Azaltılmış Karmaşıklık: Proto-Danksharding, Danksharding için gereken temel bileşenleri ve protokolleri tanımlayarak geliştirme sürecini basitleştirir. Bu, geliştiricilerin tekerleği yeniden icat etmeden Danksharding’in işlevlerini entegre etmeye odaklanmasını kolaylaştırır.
 • Kolaylaştırılmış Test: Proto-Danksharding’in yerleşik çerçevesi, Danksharding’in mekanizmalarını test etmek ve hata ayıklamak için bir platform sağlar. Bu, olası sorunların erkenden belirlenmesine ve ele alınmasına olanak tanıyarak Danksharding’in entegrasyonunun istikrarlı ve verimli olmasını sağlar.
 • Gelişmiş Entegrasyon: Proto-Danksharding, diğer Ethereum yükseltmeleriyle kusursuz entegrasyonun yolunu açıyor. Ethereum ekosisteminin genel tutarlılığını koruyarak Danksharding’in mevcut ve gelecekteki ilerlemelerle bir arada var olmasını ve birlikte çalışabilmesini sağlar.

Danksharding Uygulaması

Danksharding’in uygulanması aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç temel adımı içerir:

 • Veri Bölümleme: Blockchain’in verileri blob adı verilen daha küçük parçalara bölünür. Bu lekeler daha sonra belirlenmiş bir parça kümesine dağıtılır.
 • Veri Kullanılabilirliği Örneklemesi (DAS): Blobun tamamını indirmeye gerek kalmadan verilerin kullanılabilirliğini doğrulamak için DAS adı verilen bir şifreleme tekniği kullanılır. Bu, veri bütünlüğünü doğrulamak için bant genişliği gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır.
 • Parçalı Yürütme: Her blob ile ilişkili işlemler, karşılık gelen parçalarda eş zamanlı olarak yürütülür. Bu paralel işlem, genel verimi ve işlem hızını önemli ölçüde artırır.
 • Parça Durumu Sıkıştırması: Danksharding, parça verilerinin depolama gereksinimlerini azaltmak için etkili sıkıştırma teknikleri kullanarak daha fazla ölçeklenebilirlik sağlar.

Özetle

Proto-Danksharding, Danksharding’in tam olarak uygulanmasına yönelik hayati bir basamak görevi görüyor. Temel unsurları oluşturma ve geliştirme sürecini kolaylaştırmadaki rolü, Danksharding’in gelişmiş ölçeklenebilirlik yeteneklerine daha verimli ve başarılı bir geçiş için zemin hazırlıyor. Proto-Danksharding olgunlaştıkça ve entegrasyonu ilerledikçe, Ethereum’un geleceğini ve kullanıcılarının ve uygulamalarının artan taleplerini karşılama yeteneğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacak.

Danksharding, Ethereum’un ölçeklenebilirlik çabalarında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Veri odaklı yaklaşımı ve basitleştirilmiş uygulaması, ağın yüksek hacimli işlemleri verimli bir şekilde yönetme becerisini önemli ölçüde geliştirmeyi vaat ediyor. Danksharding olgunlaştıkça ve Ethereum’un gelişimine entegre oldukça, blockchain platformunun geleceğini ve kullanıcı topluluğunun artan taleplerini karşılama yeteneğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

uluca web sitemiz üzerinden şu yazı da ilginizi çekebilir;